Yağmur nasıl yağar? Dünya boşlukta nasıl durur? Uçaklar nasıl uçar? Gemiler neden batmaz? gibi yüzlerce soru…

Yağmur nasıl yağar? Dünya boşlukta nasıl durur? Uçaklar nasıl uçar? Gemiler neden batmaz? gibi yüzlerce soru

Bu yazımıza da hayatta bir şeyleri sorgulamaya başladığımız ilk günlerden beri aldığımız cevapların doğrulunu sorguluyoruz. Hazır mısınız…


Bu videoyu çekmemize sebep olan şey işte bu küçük kitapçık ya da broşür.


Kuran’da neden devamlı kölelerden bahsedilmektedir? (Kölelerinize iyi davranın, vs. benzeri telkinlere kuranda bolca rastlamak mümkündür). Yani kuran köleliği doğal karşılar, hatta tasvip eder görünümdedir. İnançlılar bu durumla nasıl yüzleşmektedir?

Kuran-ı Kerim’in indirildiği döneme bakıldığı zaman kölecilik dünya üzerinde yaygın olduğundan Kuran-ı Kerim’in kölelerden bahseden ayetlerinin olması gayet doğal tabî ki…


Bu yazımızda ateizmin ve deizmin mantıki hiç bir delile dayanmadığına şahit olacaksınız. Yazımızın sonundaki ayette de, bin dört yüz yılda değişen tek şeyin, sadece putların isimleri olduğuna tanıklık edeceksiniz. Gelin bakalım bu mantıksal komediye ya da mantıksız komedi mi deseydim bilemiyorum.

Aracını tamir için sanayi ustasına bırakan bir genç…


Bu videoda Hepimiz birer deneğiz fakat bu tıbbı veya kimyasal bir deney değil.

Soracağımız sorulardan da anlayacaksınız ki bu deneyimiz vicdani ve mantıki bir deneydir.

Hepimizin kalbi ve aklı da deney alanımızdır.

Onun için sizden bir isteğimiz var.

İsteğimiz Bu deneyde doğru sonuçları elde edebilmemiz için lütfen çok iyi…

Dirayet TV

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store